Aktualności

2021-02-22

Zmiana siedziby poradni

Uprzejmie informujemy, że Rada m. st. Warszawy w dniu 18 lutego 2021 podjęła uchwałę w sprawie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Warszawie, przy ul. Ks. Janusza 45/47.

 Z dniem 31 sierpnia 2021r. nastąpi zmiana siedziby poradni, na ul. Karolkową 53 w Warszawie.

Dyrektor Poradni

Małgorzata Regulska