Aktualności

2021-09-03

Zapisy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Informujemy, że trwają zapisy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne !!!
• Są to zajęcia skierowane do uczniów klas I – VIII oraz szkół ponadpodstawowych ze specyficznymi   trudnościami w uczeniu się czytania i pisania oraz  matematyki (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), z zaburzeniami w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, pamięci i koncentracji uwagi.

Zapraszamy również dzieci 6-letnie z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

• Warunkiem udziału w zajęciach są wskazania zawarte w opinii psychologiczno-pedagogicznej.

• Zapisy: w sekretariacie Poradni do 18.09.2021 r.
Możliwość zapisu na zajęcia w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.

• W celu dokonania zapisu konieczne jest wypełnienie „Wniosku
o przyjęcie na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne”, który dostępny jest na naszej stronie w zakładce „Formularze do pobrania” a także w sekretariacie Poradni.


Serdecznie zapraszamy- zespół pedagogów terapeutów