Aktualności

2018-05-24

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art.23 ust.1, art.24 ust.1, art.25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami), Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Warszawie przy ul. Ks. Janusza 45/47 informuje, że jest administratorem danych pracowników poradni, klientów i powiązanych z nimi osób, które zostały zgromadzone w celu realizacji zadań statutowych Poradni na okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ich podanie jest dobrowolne i pochodzą one od właścicieli danych, którzy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba, że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.