Aktualności

2022-11-04

Zmiana na stanowisku dyrektora poradni

Od nowego roku szkolnego dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 została pani Ewa Ślarzyńska. Życzymy powodzenia w pełnieniu nowych obowiązków. Na stanowisku pozostaje pani Iwona Lewicka.

Serdecznie dziękujemy dotychczasowej pani dyrektor - Małgorzacie Regulskiej - za wiele lat zarządzania naszą placówką i ogromy wysiłek włożony w przeprowadznie naszej poradni do nowej lokalizacji.