Nauczyciele

NAUCZYCIELE - ZAKRES POMOCY

Zapraszamy nauczycieli do korzystania z porad i pomocy w następującym zakresie:


  • sieć terapeutów pedagogicznych - sieć współpracy i samokształcenia
  • konsultacje dla nauczycieli, porady, w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
  • cykliczne spotkania z pedagogami szkolnymi na terenie poradni
  • „ Sieć logopedów”- sieć współpracy i samokształcenia
  • rady szkoleniowe
  • udzielanie indywidualnych porad
  • współpraca ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, nauczycielami w celu wspólnego  ustalenia najbardziej optymalnych form i metod pracy
  • wymiana doświadczeń,
  • konsultacje w sprawie narzędzi.

Adresowane do nauczycieli którzy znaleźli się w sytuacji konfliktu, z innymi osobami na terenie przedszkola, czy szkoły lub z rodzicami uczniów.

1. SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA LOGOPEDÓW
2. SIEĆ TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH
3. SIEĆ WSPÓŁPRACY I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DORADCÓW ZAWODOWYCH  

Więcej informacji w zakładce Zajęcia grupowe