Aktualności

2020-05-04

Informacja w związku z zagrożeniem epidemicznym

Szanowni Państwo

W związku z sytuacją nadzwyczajną, ze względów bezpieczeństwa dzieci i uczniów nasza Poradnia czynna od 19 marca w godzinach 9-16. W soboty poradnia będzie nieczynna.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego poradnia funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Specyfika naszej pracy w większości sytuacji uniemożliwia zachowanie pełnego bezpieczeństwa, dlatego proponujemy inne formy pomocy psychologicznej i pedagogicznej realizowane zdalnie. Specjaliści będą pełnili dyżury telefoniczne.

Wszystkie spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe zostają wstrzymane do odwołania

WYDAWANIE ORZECZEŃ I OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU 

W sprawie wydania orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, prosimy o składanie wniosków w sekretariacie poradni lub drogą elektroniczną. Zespół Orzekający będzie kontaktować się telefonicznie, w celu ustalenia dalszego postępowania.

WYDAWANIE OPINII W SPRAWIE ODROCZENIA OBOWIĄZKU SZKOLEGO

Rodziców dzieci, które wymagają odroczenia obowiązku szkolnego, ale nie posiadają orzeczeń - ze względu na konieczność przeprowadzenia badań potwierdzających taką potrzebę - prosimy o kontakt z poradnią drogą mailową lub telefoniczną - każdą sprawę będziemy rozpatrywać indywidualnie.


W sprawach pilnych, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, specjaliści udzielą Państwu niezbędnych konsultacji, porad i informacji.


Z wyrazami szacunku

Małgorzata Regulska

Dyrektor Poradni