O poradni

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 2Poradnia udziela  pomocy  dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom z dzielnicy Wola.
Pomoc udzielana jest przez profesjonalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów i doradców zawodowych.
Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.
Wszystkie działania podejmujemy na wniosek pełnoletnich uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych.
Proponujemy szeroką ofertę zajęć specjalistycznych i postdiagnostycznych.
Zapewniamy dyskrecję oraz poszanowanie prawa rodziców do podejmowania decyzji.