Psycholodzy

PSYCHOLODZY

mgr Agnieszka Grzybowska

mgr Maria Jagiełło – Marciniak

mgr Jakub Lesiak

mgr Katarzyna Mańczuk

mgr Marta Iwanowska

mgr Małgorzata Jankowska

mgr Iwona Lewicka

mgr Ewelina Popławska

mgr Maciej Lichota

mgr Ewa Miszczuk

mgr Anna Wojciechowska


DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA dziecka stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów oraz genezy tych problemów. Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych.  Określa udział czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i podtrzymywaniu się nieprawidłowych form zachowań i funkcjonowania.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA to najczęściej jednorazowe spotkanie z psychologiem, którego celem jest określenie charakteru problemów, dysfunkcji oraz zaproponowanie odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą.

PORADA PSYCHOLOGICZNA to doraźna pomoc, pozwalająca lepiej zrozumieć problemy dziecka i uzyskać wskazania w jaki sposób sobie z nimi radzić.