Psycholodzy

PSYCHOLODZY

mgr Martyna Czopowicz

mgr Agnieszka Grzybowska

mgr Marta Iwanowska

mgr Maria Jagiełło-Marciniak

mgr Katarzyna Bochyńska

mgr Jakub Lesiak

mgr Iwona Lewicka

mgr Maciej Lichota

mgr Ewa Miszczuk

mgr Ewelina Popławska

mgr Anna Wojciechowska


DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA dziecka stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów oraz genezy tych problemów. Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych.  Określa udział czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i podtrzymywaniu się nieprawidłowych form zachowań i funkcjonowania.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA to najczęściej jednorazowe spotkanie z psychologiem, którego celem jest określenie charakteru problemów, dysfunkcji oraz zaproponowanie odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą.

PORADA PSYCHOLOGICZNA to doraźna pomoc, pozwalająca lepiej zrozumieć problemy dziecka i uzyskać wskazania w jaki sposób sobie z nimi radzić.