Rodzice

RODZICE - ZAKRES POMOCY

Udzielamy pomocy oraz porad rodzicom w następującym zakresie:


Ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią proponujemy rozszerzenie możliwości komunikowania się i współpracy w formach niewymagających bezpośredniego kontaktu.

Szereg działań może odbywać się z użyciem komunikatorów internetowych lub przez telefon.

Mamy do zaproponowania możliwość korzystania z bezpiecznej platformy internetowej „Teams” oraz za pośrednictwem Messenger konta Poradni.

  • udzielanie porad i konsultacji  po przeprowadzonych badaniach pedagogicznych
  • udzielanie indywidualnych porad, konsultacji, informacji
  • warsztaty „Po – Gadanki”
  • przygotowanie do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym rodziców dzieci niepełnosprawnych;
  • indywidualne spotkania informacyjno – konsultacyjne;

 Adresowane do rodziców i opiekunów którzy znaleźli się w sytuacji konfliktu, z innymi osobami na terenie przedszkola, czy szkoły ( z innymi rodzicami, nauczycielami )