Nauczyciele

NAUCZYCIELE - ZAKRES POMOCY

Zapraszamy nauczycieli do korzystania z porad i pomocy w następującym zakresie:


Ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią proponujemy rozszerzenie możliwości komunikowania się i współpracy w formach niewymagających bezpośredniego kontaktu.

Szereg działań może odbywać się z użyciem komunikatorów internetowych lub przez telefon.

Mamy do zaproponowania możliwość korzystania z bezpiecznej platformy internetowej „Teams” oraz za pośrednictwem Messenger konta Poradni.

 • sieć terapeutów pedagogicznych - sieć współpracy i samokształcenia
 • konsultacje dla nauczycieli, porady, w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
 • cykliczne spotkania z pedagogami szkolnymi na terenie poradni
 • „ Sieć logopedów”- sieć współpracy i samokształcenia
 • rady szkoleniowe
 • udzielanie indywidualnych porad
 • współpraca ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, nauczycielami w celu wspólnego  ustalenia najbardziej optymalnych form i metod pracy
 • grupa wsparcia dla doradców zawodowych ze szkół;
 • pomoc szkolnym liderom doradztwa edukacyjno – zawodowego w opracowaniu i realizacji wewnątrzszkolnych systemów doradztwa
 • grupa wsparcia dla doradców zawodowych ze szkół;
 • pomoc szkolnym liderom doradztwa edukacyjno – zawodowego w opracowaniu i realizacji wewnątrzszkolnych systemów doradztwa

Adresowane do nauczycieli którzy znaleźli się w sytuacji konfliktu, z innymi osobami na terenie przedszkola, czy szkoły lub z rodzicami uczniów.

1. SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA LOGOPEDÓW
2. SIEĆ TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH
3. WARSZTATOWE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI POLONISTÓW KLAS IV – VIII
4. WARSZTATOWE SPOTKANIA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI I PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
5. SIEĆ WSPÓŁPRACY I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DORADCÓW ZAWODOWYCH  

Więcej informacji w zakładce Zajęcia grupowe