Dzieci do lat 6 i ich rodzice

ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU OD 2 DO 6 LAT I ICH RODZICÓW

1. SZKOŁA DLA RODZICÓW
Warsztaty dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze i komunikacyjne. Program przeznaczony dla rodziców (opiekunów) dzieci z placówek przedszkolnych objętych opieką psychologiczną PPP Nr 2.
Prowadząca: psycholog mgr A. Grzybowska
Termin: I semestr, czwartki g. 17 -19, 10 spotkań, od października 2020

2. DZIECIĘCE ZŁOŚCI jednorazowe spotkanie
Program rozwijający kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Program ma na celu wyposażenie rodziców w wiedzę na temat emocji dziecka oraz jak właściwie reagować na wybuchy złości u dzieci.
Prowadzące: psycholog mgr M. Iwanowska, pedagog mgr K. Legiecka
Termin: II semestr roku szkolnego 2020/2021

3.„LEPIEJ SŁUCHAM!”
Zajęcia obejmują warsztaty ćwiczące analizator słuchowy, którego dojrzałość stanowi podstawę przygotowania do nauki czytania. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 lat (które od września 2021 mają rozpocząć uczęszczanie do oddziałów przedszkolnych – „0” zorganizowanych przy szkołach podstawowych). Celem programu jest wspieranie rozwoju małego dziecka, ćwiczenie koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych, w zapamiętywaniu i rozumieniu mowy, rozwijanie wrażliwości słuchowej, rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń słownych, rozwijanie umiejętności kontrolowania ruchów skorelowane z rozwojem świadomości ciała, kształtowanie komunikacji pozawerbalnej.
Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Grzybowska - psycholog
Termin: od października 2020r., 8 zajęć (środy i/lub czwartki, godz. 15.00 – 15.45)

4. BAJKOTERAPIA
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci z klas „0” i I .
Celem programu jest :
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi i trudnymi emocjami,
• pomoc w oswajaniu sytuacji lękowych,
• poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji,
• wzmacnianie poczucie bezpieczeństwa poprzez bycie w grupie
• odkrywanie swoich mocnych stron, zalet,
• odreagowywanie napięć, relaksacja, zabawa,
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

Zapisy po konsultacji z psychologiem prowadzącym zajęcia.
Prowadząca: psycholog mgr E. Popławska
Termin: II semestr 2020/2021