Dzieci do lat 6 i ich rodzice

ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU OD 2 DO 6 LAT I ICH RODZICÓW

1. SZKOŁA DLA RODZICÓW
Warsztaty dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze i komunikacyjne. Program przeznaczony dla rodziców (opiekunów) dzieci z placówek przedszkolnych objętych opieką psychologiczną PPP Nr 2.
Prowadzące: A. Grzybowska, I. Lewicka
Termin: wtorki, godz.17-19.30; 10 zajęć. Rozpoczęcie: 02.10.2018

2. DZIECIĘCE ZŁOŚCI
Program rozwijający kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Program ma na celu wyposażenie rodziców w wiedzę na temat emocji dziecka oraz jak właściwie reagować na wybuchy złości u dzieci.
Prowadzące: M. Iwanowska, K.Legiecka
Termin: sobota 27.10.2018 (I edycja); sobota 09.03.2018 (II edycja)

3. CHCĘ ŁADNIE PISAĆ
Program rozwijający umiejętności motoryczne i grafomotoryczne dzieci sześcioletnich, przygotowujących się w oddziałach przedszkolnych do rozpoczęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej w następnym roku szkolnym.
Prowadzące: B. Sieklucka, I. Lewicka  
Termin: wtorki, godz. 15-16; 8 zajęć. Rozpoczęcie 02.10.2018

4. LEPIEJ SŁUCHAM
Warsztaty ćwiczące analizator słuchowy, którego dojrzałość stanowi podstawę przygotowania do nauki czytania. Warsztaty dla dzieci 6 letnich przygotowujących się w oddziałach przedszkolnych do rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej w następnym roku szkolnym.
Prowadzące:  A.Grzybowska, B. Sieklucka
Termin: wtorki, godz. 14-15; 8 zajęć. Rozpoczęcie 02.10.2018

5. PO-GADANKI
Czego małe dzieci potrzebują, aby dobrze mówić? Program profilaktyki logopedycznej dla dzieci od 2 lat do 2 lat i 8 miesięcy. W zajęciach biorą udział dzieci i ich rodzice.
Prowadząca: A. Sokołowska
Termin: poniedziałki, godz. 12-13; 5 zajęć (po zebraniu grupy)

6. TRENING SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH
Program rozwijający kompetencje językowe i doskonalący wymowę dla dzieci w wieku 6 lat. Skierowany do dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.
Prowadzące: G. Kopacka, A. Sokołowska
Termin: środy, godz. 15-16; 8 zajęć. Rozpoczęcie 31.10.2018

7. AKADEMIA LEONA PODRÓŻNIKA
Program psychoedukacyjny z profilaktyki agresji, który stwarza warunki do rozwijania sfery emocjonalno - społecznej dzieci 5-letnich. Realizowany w Przedszkolu Nr 426.
Prowadząca : K. Mańczuk
Termin: ustalony przez osobę prowadzącą w Przedszkolu

8. DLA CHCĄCEGO NIC TRUDNEGO
Grupowe zajęcia terapeutyczne wspomagające rozwój psychomotoryczny dzieci 6-letnich, przygotowujący do rozpoczęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej w następnym roku szkolnym. Realizowany w Przedszkolu Nr 426.
Prowadząca: K.Mańczuk
Termin: ustalony przez osobę prowadzącą w Przedszkolu