RODO

W Poradni są przetwarzane dane  osobowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)
 
INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ Nr 2
JEST PAN
SEBASTIAN WILK
 
KONTAKT
iod@dbfo-wola.waw.pl