RODO

W Poradni są przetwarzane dane  osobowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)
 

Inspektor Ochrony Danych

Andrzej Rybus-Tołłoczko

Zespół Ochrony Danych Osobowych

 

Dzielnicowe Biuro Finansów

Oświaty Wola m.st. Warszawy

Ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa

tel. 723 240 746

faks. 22 535 61 24 | 22 632 71 60

www.dbfo-wola.waw.pl | andrzej.rybus-tlloczko@rt-net.pl