Funkcjonowanie poradni

Informacja w związku z zagrożeniem epidemicznym

Szanowni Państwo,
W związku z sytuacją nadzwyczajną, ze względów bezpieczeństwa dzieci i uczniów nasza Poradnia czynna będzie  w godzinach 9-17.
W soboty poradnia będzie nieczynna.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego poradnia funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Od 11 maja wznowiliśmy działania diagnostyczne w celu uzyskania przez uczniów niezbędnych dokumentów, ważnych do  organizacji ich dalszej nauki.
 W trosce o wspólne bezpieczeństwo, wprowadziliśmy procedury postepowania dla pracowników i dla rodziców, dzieci i młodzieży przebywających na terenie poradni. Prosimy o ich przestrzeganie.
Prosimy także o przygotowanie dziecka do wizyty u specjalisty.

Specyfika naszej pracy nadal uniemożliwia prowadzenie zajęć grupowych i terapii logopedycznej i terapii SI. Dlatego kontynuować będziemy inne formy pomocy psychologicznej i pedagogicznej realizowane zdalnie. Specjaliści będą pełnili dyżury telefoniczne.

WYDAWANIE ORZECZEŃ I OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU
W sprawie wydania orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, prosimy o składanie wniosków w sekretariacie poradni lub drogą elektroniczną. Zespół Orzekający będzie kontaktować się telefonicznie, w celu ustalenia dalszego postępowania.


WYDAWANIE OPINII W SPRAWIE ODROCZENIA OBOWIĄZKU SZKOLEGO
Rodziców dzieci, które wymagają odroczenia obowiązku szkolnego, ze względu na konieczność przeprowadzenia badań potwierdzających taką potrzebę - prosimy o kontakt z poradnią drogą mailową lub telefoniczną - każdą sprawę będziemy rozpatrywać indywidualnie.

WYDAWANIE OPINII W SPRAWIE SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU
W pierwszej kolejności będą prowadzone diagnozy dla uczniów, którzy w przyszłym roku szkolnym przystępują do egzaminów zewnętrznych.

W dalszej kolejności będą przyjmowane osoby, którym odwołano badanie z powodu epidemii COVID-19, będziemy Państwa informować o terminach.


W sprawach pilnych, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, specjaliści udzielą Państwu niezbędnych konsultacji, porad i informacji.

1-5 czerwca