Dzieci do lat 6

DZIECI DO LAT 6 - ZAKRES POMOCY

Udzielamy pomocy dzieciom w następującym zakresie:


 • określenie poziomu funkcjonowania umysłowego, emocjonalnego i społecznego dziecka;
 • dysharmonii rozwojowych
 • zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych
 • konsultacje i porady dotyczące dzieci w wieku 0-3
 • konsultacje i porady dotyczące dzieci w wieku przedszkolnym (w tym dzieci z oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego )
 • diagnoza gotowości szkolnej
 • zajęcia adaptacyjne
 • zajęcia warsztatowe: psychoedukacyjne, ogólnorozwojowe, grafomotoryczne oraz  treningi słuchowe
 • program wspierający rozwój gotowości szkolnej
 • ocena rozumienia mowy, badanie budowy i sprawności narządów mowy, badanie artykulacji oraz słuchu fonematycznego
 • terapia indywidualna zaburzeń mowy
 • terapia dla małych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • program stymulacji językowej dla dzieci od 2 r.ż. do 2,8 r.ż, „ Po-Gadanki”
 • program stymulacji językowej „ Trening sprawności językowych” dla 6-latków
 • logopedyczne badania przesiewowe na terenie szkół i przedszkoli, w których nie jest zatrudniony logopeda.