Rodzice

RODZICE - ZAKRES POMOCY

Udzielamy pomocy oraz porad rodzicom w następującym zakresie:


  • udzielanie porad i konsultacji  po przeprowadzonych badaniach pedagogicznych
  • udzielanie indywidualnych porad, konsultacji, informacji
  • warsztaty „Po – Gadanki”
  • przygotowanie do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym rodziców dzieci niepełnosprawnych;
  • indywidualne spotkania informacyjno – konsultacyjne;

 Adresowane do rodziców i opiekunów którzy znaleźli się w sytuacji konfliktu, z innymi osobami na terenie przedszkola, czy szkoły ( z innymi rodzicami, nauczycielami )