Dla uczniów szkół podstawowych

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI WCZESNOSZKOLNYCH

1. TERAPIA RĘKI
Zajęcia indywidualne przeznaczone dla dzieci w wieku 5-7 lat, które mają trudności w czynnościach związanych z małą  motoryką, w tym z nauką pisania.
Termin zajęć do indywidualnego uzgodnienia.
Prowadząca: pedagog, terapeuta ręki  - mgr M. Żygadło

2. BAJKOTERAPIA                                                                                                                 
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci z klas 0 i 1 szkół podstawowych, mających trudności
w relacjach z rówieśnikami z powodu nieśmiałości i/lub przeżywanych lęków.               
Termin: piątki, godz. 15. Zapisy po konsultacji z psychologiem prowadzącym zajęcia.

Prowadząca: psycholog, psychoterapeuta - mgr E.Popławska

3. ZŁAP ODDECH NA ZDROWIE
Program kształtujący prawidłowe nawyki oddechowe u dzieci w wieku 6-10 lat.
Termin: II semestr roku szk. 2022/2023.
Prowadząca: logopeda - mgr J. Szostakiewicz

4. ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Są to zajęcia skierowane do uczniów i uczennic klas I – III  które mają trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych takich jak pisanie i czytanie oraz liczenie, z zaburzeniami w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, pamięci i koncentracji uwagi.

Szczególnie zapraszamy dzieci ze zdiagnozowanym ryzykiem dysleksji rozwojowej. Zapraszamy również dzieci 6- letnie z odroczonym obowiązkiem szkolnym. Warunkiem udziału w zajęciach są wskazania zawarte w opinii psychologiczno-pedagogicznej lub w zaleceniach post diagnostycznych.

Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny.

Zajęcia prowadzą pedagodzy: mgr Anna Dadał, mgr Barbara Sieklucka, mgr Monika Żygadło.BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA STARSZYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NOWOŚĆ! "OSWOIĆ STRES" - ZAJĘCIA ANTYSTRESOWE
Program przeznaczony dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej, którzy chcieliby nauczyć się radzić sobie ze stresem.
Termin: II semestr
Prowadzące: pedagog - mgr Anna Dadał, psycholog - mgr Agnieszka Grzybowska

1. ORTOGRAFIA W WALIZKACH
Program ma na celu utrwalanie zasad ortograficznych i pisowni wyrazów. Dla uczniów klas V - VI o prawidłowym rozwoju intelektualnym, w szczególności dla dzieci ze stwierdzonym ryzkiem dysleksji rozwojowej lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (zajęcia po diagnozie).
Termin: I i II semestr (zależnie od zgłoszeń)
Prowadząca: pedagog - mgr Anna Dadał

2. TRENING ZMYSŁÓW I UWAGI
Program ma na celu usprawnianie zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego i słuchowego, jak również ćwiczenie koncentracji uwagi. Trening dla uczniów o prawidłowym rozwoju intelektualnym, w szczególności dla dzieci ze stwierdzonym ryzkiem dysleksji rozwojowej (klasy I-II) i specyficznymi trudnościami w uczeniu się (klasy IV-V).
Termin: I i II semestr (zależnie od zgłoszeń)
Prowadząca: pedagog - mgr Anna Dadał

3. TRENING WZROKOWY
Program przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej ze stwierdzonymi zaburzeniami w zakresie funkcji wzrokowo-przestrzennych, które przejawiają się w trudnościach w czytaniu i pisaniu oraz zapamiętywaniu przeczytanych treści. Zajęcia maja na celu usprawnianie percepcji wzrokowej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej, ćwiczenia pamięci wzrokowej, ćwiczenia płynności gałek ocznych, ćwiczenia konwergencji, ćwiczenia sprawności akomodacji, wyposażenie ucznia w podstawową wiedzę jak dbać o wzrok podczas długotrwałej pracy wzrokowej w bliży.
Termin: I i II semestr (zależnie od zgłoszeń)
Prowadząca: pedagog - mgr Barbara Sieklucka

4. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
TUS dla uczniów klas 4-6 oraz 7-8; przeznaczony jest dla dzieci, które potrzebują wsparcia w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego. Na zajęciach dzieci uczą się prawidłowych zachowań społecznych, nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi, współpracy, rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Trening pomaga dziecku poznać swoje mocne strony i uczy samoakceptacji. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkimi dla uczniów z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji oraz z trudnościami w adekwatnym reagowaniu na sytuacje społeczne.
Terminy: I semestr; I grupa (kl. 4-6) środa godz. 16.00-17.00, II grupa (kl. 4-6) piątek godz. 16.00-17.00,
III grupa (kl. 7-8) piątek godz. 17.15-18.15, IV grupa (kl. 7-8) piątek godz. 18.30-19.30
Prowadząca: pedagog, trener TUS - mgr M. Żygadło

5. TRENING KREATYWNOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH
Program przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej w formie 5 godzinnych zajęć warsztatowych. Na uczniów czekają wyzwania konstrukcyjne i słowne, które w przeciwieństwie do typowych zadań szkolnych mogą być rozwiązane na wiele różnych sposobów. Uczniowie poznają podstawowe techniki twórczego myślenia. Będą rozwijać umiejętność pracy w grupie.
Termin: sobota - I tura – 19.11.2022; II tura – 03.12.2022
Prowadzący: psycholog - mgr Maciej Lichota

6. „poMOC" – GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA MŁODZIEŻY Z KLAS 7-8
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla nastolatków. Grupa terapeutyczna dla nastolatków, którzy mają trudności z relacjami rówieśniczymi, komunikacją, regulacją i wyrażaniem swoich emocji. Grupa ma na celu:
- nabywanie pozytywnych doświadczeń w kontakcie z grupą rówieśniczą,
- poznanie osób doświadczających podobnych trudności w życiu codziennym,
- nawiązywanie nowych relacji, m.in. poprzez dzielenie swoich zainteresowań i pasji.
Termin: I i II semestr- czwartki godz. 17.00-18.30 (Zapisy po konsultacji z prowadzącymi zajęcia).
Planowany początek w październiku 2022 - po zebraniu się grupy
Prowadzące: psycholog - mgr J. Gorgas, psycholog, psychoterapeuta - mgr E. Popławska

7. ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Są to zajęcia skierowane do uczniów i uczennic klas IV - VIII, którzy mają trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych takich jak pisanie i czytanie oraz liczenie, z zaburzeniami w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, pamięci i koncentracji uwagi.

Szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież ze zdiagnozowanym ryzykiem dysleksji rozwojowej oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)..

Warunkiem udziału w zajęciach są wskazania zawarte w opinii psychologiczno-pedagogicznej lub w zaleceniach post diagnostycznych.

Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny.

Zajęcia prowadzą pedagodzy: mgr Anna Dadał, mgr Barbara Sieklucka, mgr Monika Żygadło.