Psycholodzy

PSYCHOLODZY

mgr Alicja Golonka
mgr Joanna Gorgas
mgr Agnieszka Grzybowska
mgr Beata Domańska
mgr Marta Iwanowska

mgr Jakub Lesiak
mgr Iwona Lewicka
mgr Maciej Lichota
mgr Anna Papis
mgr Magdalena Pakuła

mgr Ewelina Popławska
mgr Małgorzata Regulska
mgr Anna Wojciechowska


DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA dziecka stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów oraz genezy tych problemów. Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych.  Określa udział czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i podtrzymywaniu się nieprawidłowych form zachowań i funkcjonowania.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA to najczęściej jednorazowe spotkanie z psychologiem, którego celem jest określenie charakteru problemów, dysfunkcji oraz zaproponowanie odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą.

PORADA PSYCHOLOGICZNA to doraźna pomoc, pozwalająca lepiej zrozumieć problemy dziecka i uzyskać wskazania w jaki sposób sobie z nimi radzić.