Nauczyciele

NAUCZYCIELE - ZAKRES POMOCY

Zapraszamy nauczycieli do korzystania z porad i pomocy w następującym zakresie:


 • sieć terapeutów pedagogicznych - sieć współpracy i samokształcenia
 • konsultacje dla nauczycieli, porady, w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
 • cykliczne spotkania z pedagogami szkolnymi na terenie poradni
 • „ Sieć logopedów”- sieć współpracy i samokształcenia
 • rady szkoleniowe
 • udzielanie indywidualnych porad
 • współpraca ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, nauczycielami w celu wspólnego  ustalenia najbardziej optymalnych form i metod pracy
 • grupa wsparcia dla doradców zawodowych ze szkół;
 • pomoc szkolnym liderom doradztwa edukacyjno – zawodowego w opracowaniu i realizacji wewnątrzszkolnych systemów doradztwa
 • grupa wsparcia dla doradców zawodowych ze szkół;
 • pomoc szkolnym liderom doradztwa edukacyjno – zawodowego w opracowaniu i realizacji wewnątrzszkolnych systemów doradztwa

Adresowane do nauczycieli którzy znaleźli się w sytuacji konfliktu, z innymi osobami na terenie przedszkola, czy szkoły lub z rodzicami uczniów.Od roku szkolnego 2014/15 na terenie naszej Poradni działa sieć współpracy i samokształcenia terapeutów pedagogicznych.

Wymieniamy się wiedzą i swoim doświadczeniem. Uczymy się od siebie nawzajem i przy pomocy ekspertów. Ponadto dzielimy się sprawdzonymi sposobami rozwiązywania problemów, jak również twórczo tworzymy nowe rozwiązania.

W obecnym roku szkolnym 2022/23 rozwijamy naszą wiedzę w zakresie pracy z dzieckiem z zaburzeniami komunikacji – mutyzm wybiórczy oraz objawów Zespołu Aspergera u dziewczynek.

Serdecznie zapraszamy Terapeutki i Terapeutów Pedagogicznych pracujących na terenie dzielnicy Wola.