Szkoły podstawowe

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - ZAKRES POMOCY

Udzielamy pomocy dzieciom w następującym zakresie:


 • określenie poziomu funkcjonowania umysłowego, emocjonalnego i społecznego;
 • uzdolnień i predyspozycji
 • przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce
 • specyficznych trudności w nauce: dysleksja, dysgrafia, dysortografia,dyskalkulia
 • konsultacje, porady
 • indywidualne i grupowe zajęcia psychoedukacyjne
 • zajęcia integracyjno – adaptacyjne
 • grupowe zajęcia terapeutyczne
 • terapia psychologiczna indywidualna
 • terapia grupowa:
  - dla dzieci z trudnościami w relacjach rówieśniczych ( potocznie określanych jako nieśmiałe)
  - zajęcia terapeutyczno – rozwojowe dla uczniów z klas IV-VI 
  - warsztaty antystresowe
  - trening pewności siebie
 • określenie przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce
 • specyficznych trudności w nauce: dysleksja, dysgrafia, dysortografia,dyskalkulia
 • konsultacje, porady
 • grupowe zajęcia psychoedukacyjne
 • zajecia korekcyjno – kompensacyjne –skierowane do uczniów, którzy mają wskazania w opinii do tego typu zajęć, które:
  - usprawniają poprawność pisania i czytania
  - podnoszą umiejętności matematyczne
  - usprawniaja percepcje wzrokową, słuchową, pamięć i koncentrację uwagi
 • diagnoza logopedyczna
 • terapia indywidualna zaburzeń mowy
 • indywidualne konsultacje w sprawie wyboru szkoły,
 • przedstawienie oferty edukacyjnej warszawskich szkół
 • badania zainteresowań i predyspozycji zawodowych. 

1.ORTOGRAFICZNA KORRIDA – CZYLI Z ORTOGRAFIĄ NA WESOŁO
2.ORTOGRAFIA  W WALIZKACH
3.OSWOIĆ STRES
4.OSWOIĆ SWOJĄ NIEPEWNOŚĆ
5.POMAGAJKI NADRABIAJKI
6.PROGRAM ROZWIJAJĄCY UMIEJĘTNOŚCI  KOMUNIKACYJNE I RADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI
7. RAZEM
8. SKUTECZNA NAUKA TO PRAWDZIWA SZTUKA
9. TERAPIA RĘKI
10.TRENING KREATYWNOŚCI
11.TRENING PEWNOŚCI SIEBIE
12.TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI
13.TRENING ZMYSŁÓW I UWAGI
14.WARSZTATY ORTOGRAFICZNE Z ELEMENTAMI TECHNIK AKTYWNEGO UCZENIA SIĘ
15. BUDUJEMY NASZĄ KLASĘ
16.SZKOŁA DLA RODZICÓW

Więcej informacji w zakładce Zajęcia grupowe