Szkoły ponadpodstawowe

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE - ZAKRES POMOCY

Udzielamy pomocy dzieciom w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w następującym zakresie:


 • określenie funkcjonowania umysłowego, emocjonalnego i społecznego;
 • uzdolnień i predyspozycji
 • przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • specyficznych trudności w nauce
 • zajęcia psychoedukacyjne w klasach – prowadzone w szkołach, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami i potrzebami szkół.
 • grupowe zajęcia terapeutyczne na terenie poradni
 • psychoterapia indywidualna
 • terapia grupowa:
  - dla młodzieży z trudnościami emocjonalnymi i adaptacyjnymi ( uczniowie z klas II – III )
 • przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • specyficznych trudności w nauce
 • indywidualne konsultacje usprawniające poprawność pisowni
 • warsztaty  podnoszące umiejętności uczenia się
 • diagnoza logopedyczna
 • terapia indywidualna zaburzeń mowy
 • pomoc uczniom  w radzeniu  sobie z zachowaniami agresywnymi   i konfliktami w szkole.