• Ważne informacje związane z epidemią koronawirusa

  więcej
 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-
  -PEDAGOGICZNA NR 2

  Miejsce świadczenia usług:
  UL. KSIĘCIA JANUSZA 45/47
  01-452 WARSZAWA

  TEL.: 22 836 70 88
  KOM.: 519 716 101
  E-MAIL: ppp2@edu.um.warszawa.pla.pl

  Siedziba poradni:
  ul. Karolkowa 53a
  01-197 Warszawa

  więcej

    OFERTA   

DZIECI DO LAT 6

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA:

 • określenie poziomu funkcjonowania umysłowego, emocjonalnego i społecznego dziecka;
 • dysharmonii rozwojowych
 • zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych
 • konsultacje i porady dotyczące dzieci w wieku 0-3
 • konsultacje i porady dotyczące dzieci w wieku przedszkolnym (w tym dzieci z oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego )
 • diagnoza gotowości szkolnej

więcej

SZKOŁY PODSTAWOWE

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA:

 • określenie poziomu funkcjonowania umysłowego, emocjonalnego i społecznego dziecka;
 • dysharmonii rozwojowych
 • zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych
 • konsultacje i porady dotyczące dzieci w wieku 0-3
 • konsultacje i porady dotyczące dzieci w wieku przedszkolnym (w tym dzieci z oddziałów rocznego
  obowiązkowego przygotowania przedszkolnego )
 • diagnoza gotowości szkolnej

więcej

GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA:

 • określenie funkcjonowania umysłowego, emocjonalnego i społecznego;
 • uzdolnień i predyspozycji
 • przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • specyficznych trudności w nauce

POMOC PSYCHOLOGICZNA:

 • zajęcia psychoedukacyjne w klasach – prowadzone w szkołach, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami i potrzebami szkół.

więcej

RODZICE

POMOC PSYCHOLOGICZNA:

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, wychowawczych i edukacyjnych
 • porady w sytuacjach problemowych
 • udzielanie porad po przeprowadzonych badaniach psychologicznych
 • terapia rodzin – służąca poprawie relacji w rodzinie
 • prelekcje dla rodziców w tym dla dzieci z oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
 • warsztaty kompetencji wychowawczych „ Szkoła dla rodziców”

więcej

NAUCZYCIELE

POMOC PSYCHOLOGÓW:

 • konsultacje dla nauczycieli, porady, w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • indywidualne spotkania psychologów z nauczycielami
 • pomoc w rozpoznawaniu charakteru trudności szkolnych uczniów,
 • pomoc w określaniu potrzeb edukacyjnych,
 • udzielanie indywidualnych porad w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • współpraca ze specjalistami szkolnymi psychologiem, pedagogiem oraz nauczycielami w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły

więcej

    AKTUALNOŚCI   

Doradztwo zawodowe


O PORADNI


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2
Poradnia udziela  pomocy  dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom z dzielnicy Wola. Pomoc udzielana jest przez profesjonalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów i doradców zawodowych. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

Wszystkie działania podejmujemy na wniosek pełnoletnich uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych. Proponujemy szeroką ofertę zajęć specjalistycznych i postdiagnostycznych.

Zapewniamy dyskrecję oraz poszanowanie prawa rodziców do podejmowania decyzji.

Dyrektor Poradni – Małgorzata Regulska
Wicedyrektor Poradni – Iwona Lewicka


więcej


   TEREN DZIAŁANIA